အသက္ ( ၇ )ႏွစ္ ႏွင့္ ( ၈ )ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္ ( ၂ )ဦးအား မုန့္ဖိုး ၃၀၀ က်ပ္ေပးၿပီး သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္လိုက္တဲ့ အသက္ ၆၀ အဖိုးႀကီး

အသက္ ( ၇ )ႏွစ္ ႏွင့္ ( ၈ )ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္ ( ၂ )ဦးအား မRead More…