ဖားကန႔္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမတစ္ဦး ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တည္ေဆာက္သျဖင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရ

Knowledge

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ မနေက်း႐ြာတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တည္ေဆာက္သျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမတစ္ဦး ေက်ာင္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရေၾကာင္း ကာယကံရွင္က ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ျမန္မာ ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ ႐ုံးခန္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမ ေဒၚနီနီျမင့္က ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ကာ ေျပာဆို လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ ေဆာက္လုပ္ ထားေသာ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္ သစ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ မျပဳျခင္း၊ ရာအိမ္မႉးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီးအား မဟုတ္မမွန္ တိုင္တန္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးက ဥပေဒမဲ့ ေက်ာင္းေျပာင္း ေ႐ႊ႕ခိုင္းျခင္း၊ လစာမေပးျခင္ းကိစၥတို႔ကို သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမ ေဒၚနီနီျမင့္က “ဘာေၾကာင့္ ကြၽန္မကို ေျပာင္းေ႐ြ႕သလဲ။ ျပစ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိသလား။ ရွိရင္ ေျပာျပ ပါလို႔ ေမးတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ခ႐ိုင္က ေျပာတယ္၊ ဒါက ျပည္နယ္က လုပ္ တာ ပါ ။

တို႔ မသိ ရပါဘူး လို႔ ေျပာတယ္ ။ ပာင္းေ႐ႊ႕ရတဲ့ အေၾကာင္း သိရရင္ ကြၽန္မေျပာင္း မွာပါ။ အခုလို တိုင္ၾကားၿပီးမွေတာ့ ေျပာင္းခံ ရတာ သိကၡာ အမ်ားႀကီး က်သြားၿပီ” ဟု ေျပာသည္ ။ ေက်ာင္းအုပ္ ေဒၚနီနီျမင့္သည္ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမ်ားက လႉဒါန္ းထားသည့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၇၀၀ ကို မိမိတို႔ သေဘာျဖင့္ ထုတ္ယူ သုံးစြဲေနသည့္ အတြက္ တားျမစ္ စိစစ္ေပးရန္ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉးထံ တိုင္ၾကား ခံထား ရသည္။

ေဒၚနီနီျမင့္ကို ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉး႐ုံးက စစ္ေဆးသည့္ အခါ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရး ကိုင္တြယ္ မႈတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိဟု စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ ထားသည္။ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉးအျဖစ္ (ယာယီ) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက “လစာျဖတ္တာကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံးနဲ႔ ဆိုင္တာေပါ့။

သူ႔ကို ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေျပာင္းထားတာ။ အမိန႔္စာထုတ္ထားတယ္။ ဝန္ထမ္းကေတာ့ အမိန႔္စာထုတ္ထားရင္ နာခံရမွာေလ။ သူက မေျပာင္းဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉး႐ုံးက လစာရပ္ ထားတဲ့ သေဘာပါ။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ခိုင္းသည့္ေနရာေရာက္ရင္ လစာျပန္ရမွာပါ။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခိုင္းတာကို အထက္က ၫႊန္ၾကားတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕၊ ေအးျမသာယာ ရပ္ကြက္အုပ္စု၊ မန ေက်း႐ြာရွိ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာင္သည္ ျခစား၊ မိုးယို၊ ယိုင္နဲ႔ေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ရပ္မိရပ္ဖ၊ ေက်း႐ြာသူ ေက်း႐ြာသားမ်ား စုေပါင္း၍ အစည္းအေဝး ၁၀ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေက်ာင္းသစ္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၅၆ ဦး ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ ႏွင္းႏုဝင္