10ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္း { ၁၀၀၀၀ }ဆုကံထူးရွင္ ေမာင္ေအာင္ေကာင္းစံ

Cele News

{ 10 }ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္း { ၁၀၀၀၀ }ဆုကံထူးရွင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာသိန္းထိုက္ေအာင္ထီဆိုင္မွ ဆြတ္ခူးရရွိသြားေသာ ေမာင္ေအာင္ေကာင္းစံ။ ထီေပါက္ဂါထာေလးလည္း တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

(ထီေပါက္ဂါထာ) ဧတဒဂၢံ ဘိေကၡ၀ မမသာဝကာနံ၊ ဘိကၡဴနံ ပဌမံ သလာကံ ဂဏွာာႏၲာနံ။ ယဒိဒံ ကု႑ဓါေနာ၊ ဧေတနံသစၥဝေဇၨန တထာေမေဟာတု သဗၺဒါ။( အနက္အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္) ဘိကၡေဝ၊ ရဟန္းတို႔။ ဧတံ၊ ဤကု႑ဓါနသည္။ မမ၊ ငါဘုရား၏။ သာဝကာနံ၊ သာဝကျဖစ္ကုန္ေသာ။ ဘိကၡဳနံ၊ ရဟန္းတို႔တြင္။ ပဌမံ၊ ေရွးဦးစြာ။ သလာကံ၊ စာေရးတံဆုကို။ ဂဏွႏၲာနံ၊ ေရတြက္ျခင္းတို႔တြင္။ ယဒိဒံယံေသာ အယံကု႑ဓါေနာ၊ အၾကင္အရွင္ကု႑ဓါန မေထရ္သည္။

အဂၢံံအေဂၢါ၊ အျမတ္ဆုံး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဧေတန သစၥဝေဇၹန၊ ဤသို႔ဟုတ္မွန္ မေဖါက္ျပန္ေသာ စကားကိုဆိုရျခင္းေၾကာင့္။ ေမ၊ အကြၽႏ္ုပ္အား။ တထာ၊ ထိုကု႑ဓါန မေထရ္အလားတူ။ သဗၺဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း။ (ေသာတၳိ ံ၊ ခ်မ္းသာျခင္းသည္) ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ေဖာ္ျပပါဂါထာေတာ္ကို နံနက္ ၉ ေခါက္၊ ည ၉ ေခါက္႐ြတ္ပါက ထီေပါက္ျခင္း၊ ဝင္ေငြေကာင္းျခင္း၊ ထူးခြၽန္ဆုမ်ားရရွိျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရလိမ့္မည္။

crd