လိပ္ျပာစံအိမ္ဇာတ္ကားကို အြန္လိုင္းမွာပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ျပဳလုပ္သူမ်ားကို ဥပေဒအရအေရးယူမယ့္အေၾကာင္း ထပ္မံအသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

လိပ္ျပာစံအိမ္႐ုပ္ရွင္ဟာ အာရွႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ာRead More…